Çevre Danışmanlığı

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır. Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevreye olan duyarlılığınız kurumsal statünüzü artıracak önemli süreçlerden biridir.

Firmanıza çevre danışmanlığı sürecinde kazandıracağımız bazı konu başlıklarını sizlere sunuyoruz.


  • Kanal bağlantı izni
  • Çed raporu
  • Çevre İzin Belgesi
  • Tehlikesiz atıkların bertaraf sözleşmelerinin doğru firmalar ile yapılmasını ve takibini sağlama
  • Tehlikeli atıkların bertaraf sözleşmelerinin doğru firmalar ile yapılmasını ve takibini sağlama
  • Tehlikeli ve Tehlikesiz atık alanlarının oluşturulmasını sağlamak
  • Diğer bütün atıkların geri dönüşümünün sağlanması