İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Bir kurumun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri de insan kaynağıdır. Basitçe böyle tanımlayabileceğimiz “insan kaynakları” aynı zamanda o kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları yapan insanları da ifade eder. İnsan kaynakları yaklaşımı insanı üretim zincirinin bir parçası değil sahibi olarak görür. Böylece insan merkezli olarak bir kurumda çalışanların, şirket hedefleri, örgütsel gereklilikler ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmelerini ve kuruma katkı sağlamalarını amaçlar.

Bu anlayışa göre insan kaynaklarının temelindeki ilkeler şu şekilde sıralabilir:


 • Çalışanlar eğer doğru bir şekilde yönetili ve geliştirilirlerse verimlilikleri artacak ve şirkete uzun vadeli kazanımlar sağlayacaklardır.
 • Çalışanların hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir.
 • Çalışanların mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini eğitebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması gereklidir.
 • İnsan kaynakları programları uygulanırken hem firmanın hem de çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Bu alanda sizlere yardımcı olacağımız konu başlıklarını sizlere sunuyoruz:


 • İşe alım Uygulamalarının düzenlenmesi
 • Çalışan Görev tanımları
 • Kariyer planlamaları
 • Firma organizasyon şemaları
 • Personel özlük dosyaları ( İş başvuru formları, iş sözleşmesi, şirket kuralları – şirket el kitapçığı düzenleme, ayrıntılı sağlık raporları tedarik yönleri )
 • Özel çalışan grupların eğitimleri çalışma standartları takibi
 • Çalışma saatleri – molaları / fazla mesai süreleri düzenlemesi
 • Yıllık-ek-normal izin düzenlemeleri kayıtları
 • Bordro düzenleme ve hesaplama
 • Personel eğitimleri ihtiyaç tespiti – Bu ihtiyaç olan eğitimlerin düzenlenmesi ( idari – yönetici – usta şef – çalışan )
 • Firma içi etkili iletişim eğitimleri
 • Firma içi şiddetsiz iletişim eğitimleri
 • Firma genel güvenlik düzeyini artırmak varsa güvenlik görevlilerinin şirket içi ve şirket dışı kurumsal yapıyı sergileme ve izlenim bırakması için eğitimler düzenlemek
 • Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi
 • Müşteri Davranış kuralları Eğitimleri
 • Ödüllendirme ve Prim sistemleri