Sürdürebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanabilir. Küresel anlamda kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramı ise şu şekilde ifade edebiliriz, İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Hepimizin hayatı doğal kaynaklara bağlıdır. Ve bu doğal kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. Bu aşamada sürdürülebilirlik kavramı devreye girer. Sürdürülebilirlik sağlamak demek doğa ve insan arasında denge oluşturmak demektir. Bu dengenin oluşturulması ise bizim elimizdedir. Peki nasıl başaracağız bunu? Bunun tek cevabı var; seçimlerimizi doğru yönlendireceğiz. Teknolojimizi, iklimimizi, çevremizi, enerjilerimizi, doğal kaynaklarımızı iyi tanıyıp, analiz edecek ve uzun vadeli planlar yaparak, planlı bir şekilde kaynaklar üzerinde yönlendirme yapacağız. Sürdürülebilirliği bir bütün olarak algılayacağız. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının farkında olacak bunun yerine yenilenebilir kaynakların kullanımına ağırlık vereceğiz. Bir şeyi sürdürebilmek için o şeyi korumak ve ona değer vermek gerekir. Bir şeyin sürdürülebilir olması demek o şeyin belirli bir yaşam döngüsü içerisinde devam etmiş olmasını gerektirmektedir. Bu yıllarca süren bir devamlılığın yanı sıra hedeflere ve amaçlara ulaşmada da doğru yolların ve kaynakların kullanılması demektir. Bu süreçte tüm yaşam döngüsü bir bütün olarak düşünülmelidir. Küresel sistemi, ekolojiyi, ekonomiyi, enerjiyi (vs.) korumak için hem toplumsal hem de fiziksel bir vizyon oluşturulmalıdır. Bunu içinde bireysel ve toplumsal olarak sosyal yönden sorumluluklarımıza hakim olmamız gerekir. Günümüzde karşılaşılan bir çok problemin basit çözümleri vardır. Bireysel olarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak istersek; insanların binlerce yıldır yaşayarak, keşfederek öğrendiği bilgileri doğru kullanarak, daha adil ve sürdürülebilirliği olan bir yaşamı istememiz ve buna sahip olmamız mümkündür. Sürdürülebilirliği tekstil firmalarımızda nerelerde ve nasıl yönetiyoruz, hangi alanlarda hizmet veriyoruz? Bir İş Ortağımızın Sürdürülebilirlik Danışmanlığını Üstlendiğimizde Vermiş Olduğumuz Hizmetlerin Başlıca Maddelerini Sizlerle Paylaşıyoruz Öncelikle iş ortağımızın bir Sürdürülebilirlik Denetim Raporu oluşturulur.

Denetimin Kapsamı

 • Ülke anayasası
 • Ülke iş kanunları
 • Uluslararası imzalanan sözleşmelerin gereklilikleri
 • İSG yönetmelikleri
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Çevre Yönetmelikleri ve bunların yanı sıra hizmet verdiği bütün müşterilerinin ekstra sözleşmelerinden doğan istekler ve gerekliliklerin denetimi yapılır.
 • Firma Yönetim Sistemleri Düzenlemeleri

  Politika ve prosedürlerin firmaya göre hazırlanması, bütün personellere bu politika ve prosedürlerin eğitimlerinin verilmesinden sonra uygulanmasının takibi yapılmaktadır. Firma İçi İnsan Kaynakları Birimi/Bölümü Düzenlemeleri

  İşe alım

 • Çalışan Görev tanımları
 • Firma organizasyon şemaları
 • Personel özlük dosyaları ( İş başvuru formları, iş sözleşmesi, şirket kuralları – şirket el kitapçığı düzenleme, ayrıntılı sağlık raporları tedarik yönleri )
 • Özel çalışan grupların eğitimleri çalışma standartları takibi
 • Çalışma saatleri – molaları / fazla mesai süreleri düzenlemesi
 • Yıllık-ek-normal izin düzenlemeleri kayıtları
 • Kreş şartları ve düzenlemesi
 • Bordro düzenleme ve hesaplama
 • Personel eğitimleri ihtiyaç tespiti – Bu ihtiyaç olan eğitimlerin düzenlenmesi ( idari – yönetici – usta şef – çalışan )
 • Firma içi etkili iletişim eğitimleri
 • Firma içi şiddetsiz iletişim eğitimleri
 • Firma genel güvenlik düzeyini artırmak varsa güvenlik görevlilerinin şirket içi ve şirket dışı kurumsal yapıyı sergileme ve izlenim bırakması için eğitimler düzenlemek
 • Müşteri Davranış kuralları Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile İş yeri hekimi temin etme ve yaptıkları hizmeti takip etme
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kontrolü / yıllık planları takip
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarını ve alınan kararları takip etme
 • Üretim sahası İş sağlığı ve güvenliği kuralları ihlali takibi
 • İşçi temsilciliği seçimi ve eğitimleri
 • İşçi temsilcisi toplantıları düzenleme ve takibi
 • Periyodik fenni muayeneleri ve kontrol raporlarını doğru yerden temin etme ve takibini yapma
 • Ortam ölçümlerinin doğru şekilde temin etme ve takibini yapma
 • Elektrik tesisatlarının periyodik raporlarını doğru yerden temin etme takibini yapma
 • Genel Yangın Eğitimlerinin Verilmesi
 • Yangın ve acil durum tahliye tatbikatlarının yapılması
 • Ortak yangın tatbikatlarının yapılması
 • Firmanın yangın güvenliği ile ilgili eksiklerinin belirlenmesi ve bu eksiklerin doğru malzeme ile doğru firmadan tedarik edilmesi kontrollerinin sağlanması
 • Diğer acil durum yönlendirme – işaretleme ve aydınlatma sistemlerinin kaliteli ve sürdürülebilir olanların en hızlı ve en uygun maliyetle temin edilmesi ve temin edildikten sonrasının kontrollerinin yapılması
 • Makine koruyucu ekipmanlarını temin etme ve kontrollerini sağlama
 • Küçük ve büyük kaza kayıtlarının kontrolü ve düzenlenmesi
 • İçme suyu analiz raporları kontrolü
 • Çevre Danışmanlığı Hizmetimiz

 • Kanal bağlantı izni
 • Çevre İzin Belgesi
 • Tehlikesiz atıkların bertaraf sözleşmelerinin doğru firmalar ile yapılmasını ve takibini sağlama
 • Tehlikeli atıkların bertaraf sözleşmelerinin doğru firmalar ile yapılmasını ve takibini sağlama
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz atık alanlarının oluşturulmasını sağlamak
 • Diğer bütün atıkların geri dönüşümünün sağlanması
 • Leke Odası Standartları

 • Leke odası çalışan seçimi ve eğitimleri
 • Leke odası standartlarını sağlama
 • Kullanılan kimyasalların doğru seçilmesi ve müşteri standartlarına uygun olması sağlamak
 • Leke odası kişisel koruyucusu ekipman seçiminin doğru yapılmasını sağlamak
 • Firma Revir Standartları

 • Olması gereken malzemeler
 • Kullanma amaçları
 • Kontroller
 • Yatakhane Standartları

 • Olması gereken malzemeler
 • Kullanım şekilleri
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Diğer şartların kontrolleri

 • Bunların yanı sıra firmanın özeline oluşturulabilecek diğer geri dönüşüm projelerini tespit edip hayata geçirilmesine ve takibinin yapılmasına destek veriyoruz.